Minggu, 20 Oktober 2019

Tentang Kami

Maslahat Untuk Umat adalah sebuah lembaga sosial dan dakwah yang mengemban misi kemaslahatan umat dengan menghimpun zakat, infak, dan shadaqah dari para dermawan/muhsinin untuk disalurkan kepada umat Islam yang berhak menerima melalui pengelolaan yang amanah, profesional dan sesuai dengan Syariat Islam.

Kegiatan Maslahat

Artikel Terbaru

Statistik Kami

100 +
Donatur
1 M+
Donasi Tersalurkan
10 +
Relawan